•  

   

   

   

   

  Mr-Navigator

  Świat, Historia, Nauka, Polityka, Ekonomia, USA, Polska, UE

  World, History, Science,
  Politics, Economy, USA, Poland, EU

  MR-NAVIGATOR

  Rzeczypospolita należy do Narodu.

  Każdy wróg, który wyciągnie swoje paskudne, lepkie i chciwe ręce po Rzeczypospolitą... zostanie tych rąk pozbawiony!

   

  Polska jest sceną walki obcych wywiadów oraz wojny korporacji finansowych, które korumpują patologicznych polityków i publicystów.

  Tylko oddanie władzy Narodowi może uzdrowić sytuację, wprowadzając Demokrację Bezpośrednią:

  • OBYWATELSKIE REFERENDA WIĄŻĄCE SEJM, SENAT, PREZYDENTA I SĄDY.
  • WYBORY BEZPOŚREDNIE NA: SĘDZIÓW OKRĘGOWYCH, PROKURATORÓW OKRĘGOWYCH I WOJEWODÓW.
  • PRAWO OBYWATELI DO SKRÓCENIA KADENCJI POSŁA I SENATORA, JEŚLI NIE WYPEŁNIA WOBEC WYBORCÓW OBIETNIC WYBORCZYCH.
 • ! UWAGA !

  Mr-Navigator pisze już nowe artykuły - za rok 2021.
  Obecnie dzieje się dużo - również w Internecie...
  ... dlatego Mr-Navigator dużo pracuje dla IDEI !
   

  więcej artykułów przeczytacie klikając przycisk

  MORE POSTS

 • Mr-Navigator

  Doradza fundacjom i stowarzyszeniom: w Kanadzie, Azji i Europie Zachodniej.

  *

  Nie reprezentuje żadnej partii politycznej.

  *

  Nie wykonuje świadczeń dla żadnej korporacji.

  *

  Nie udziela się w polskich mediach (państwowych, prywatnych, społecznościowych) ani w polskiej polityce.

  *

  Jest autorem książek z dziedziny: antropologii społeczeństw, historii świata, finansów....

  ... Oraz autorem licznych publikacji; w postaci: artykułów, wykładów, strategii oraz prognoz.

  *

  REGULAMIN:

  Zakazuje się wyrywać fragmenty z kontekstu artykułów.

  Artykuły należy cytować w całości i zamieszczać obowiązkowo linki do tej strony:

  mr-navigator.mystrikingly.com

   

  Nie wypełnienie wymienionych restrykcji

  czynią wszystkie działania nielegalnymi!

  Dotyczy też tłumaczeń na inne języki.

   

  Każdy kto nie przestrzega tej zasady eliminuje się z prawa do: polemiki, komentarzy oraz innych aktywności.

  Bez wyjątków!

   

  Treści są chronione © copyrights!

   

  Akcje obywatelskie tej Strony są kierowane bezpośrednio z tej STRONY.

  TYLKO!

   

  © copyrights

 • OPCJA BĘDZIE W ZASIĘGU.

  W ODPOWIEDNIM CZASIE.