Return to site

Bank Centralny to pokłosie chciwych złodziei

System Rezerwy Federalnej jest czwartym bankiem centralnym w historii USA. Trzy poprzednie projekty skończyły się niepowodzeniem.

Artykuł opublikowano w 2017 roku.

USA. Bank Centralny - pokłosie chciwych złodziei

"Aby zrozumieć prostotę Idei, która jest czystym początkiem działania, czyli budowy zbliżonego do ideału ”bytu” nazwanego później U S A, należy zamieszkać w USA i poczuć wolność, której zmodyfikowaną karykaturą upaja się niezbyt świadomy współczesny Europejczyk.”

Mieszkańcy USA od początku swojej państwowości zakładali, że dadzą sobie radę bez Banku Centralnego.

Finansiści stale dążyli do legalizacji Banku Centralnego, który produkuje pieniądze dla Rządu, a za każdy wyprodukowany banknot nalicza koszty produkcji tego banknotu - czyli generuje dług Rządu wobec finansistów. W USA oraz w wielu innych państwach Banki Centralne są prywatne.

W XVIII wieku zawarto w konstytucji zapis, który zakazał władzom centralnym i stanowym drukowania papierów dłużnych i uczynić środkiem płatniczym cokolwiek innego niż srebrne i złote monety, o określonej urzędowo wadze (zapis ten podobno do dziś nie został zniesiony). Co więcej każdy, kto ośmieliłby się psuć system monetarny podlegał karze śmierci. W kolonii Rhode Island można było nawet utracić obywatelstwo. Była to reakcja na druk kwitów dłużnych które miały miejsce pod koniec XVII w. oraz przez większą część XVIII., początkowo w kolonii Massachusetts, a potem także w innych koloniach.

System Rezerwy Federalnej jest czwartym bankiem centralnym w historii USA. Trzy poprzednie projekty skończyły się niepowodzeniem.

! Wszystkie były wzorowane na Bank of England, który przyjmując praktykę rezerw cząstkowych, mógł emitować papierowe skrypty dłużne w ilości przewyższającej rzeczywiste depozyty.

Lincoln w czasie wojny secesyjnej w latach 1861-1865 szukał wsparcia finansowego dla działań wojsk Północy. Kiedy finansiści zaproponowali mu pożyczki oprocentowane w przedziale 24-36 %, Lincoln przerażony perspektywą ogromnego zadłużenia państwa, posłuchał sugestii swoich doradców, aby przekonać Kongres USA i przeforsować ustawę o produkcji legalnego środka płatniczego, który będzie stanowił własność obywateli.

Zielony Dolar
Udało się uchwalić Ustawę Zielonego Dolara, który był walutą kompletnie niezależną od tej produkowanej przez bankierów. Wydrukowano ponad 400 milionów ówczesnych dolarów, za pomocą których Lincoln opłacił swoje wojsko oraz koszty wojny z Południem. Wzbudziło to ogromny niepokój w Europie.

Londyńskie gazety komentowały: "...Jeżeli ta szkodliwa polityka finansowa, która wywodzi się z USA, zakorzeniłaby się na stałe, to rząd będzie mógł zaopatrywać się we własny pieniądz bez żadnych kosztów. Spłaci długi i pozostanie bez długów. Będzie miał wszystkie niezbędne pieniądze do prowadzenia gospodarki i handlu. Stałoby się to sukcesem bez precedensu w historii cywilizowanych rządów na świecie. Mózgi i bogactwo wszystkich krajów napłynęłyby do Ameryki Północnej. Rząd taki musi zostać zlikwidowany, albo to on zlikwiduje wszystkie monarchie na świecie...".

Wtedy kontrolujący finanse Illuminati nie mieliby nic do powiedzenia. Postanowiono zabić Lincolna.

Dekret Prezydenta 11110

J. F. Kennedy wiedział o zielonych dolarach drukowanych na polecenie Lincolna. Wiedział też doskonale, że Rezerwa Federalna to zbrodniczy, skorumpowany twór kierowany przez Rockefellerów, Rothschildów i Morganów. Od 1913 roku, czyli od czasu, gdy ustanowiono Bank Centralny w USA, wymienione rody czerpały pokaźne korzyści z odsetek, jakie narzucali kredytobiorcom.

Kennedy wzorem Lincolna, za pomocą Dekretu Prezydenta 11110 zaczął budować nowy system pieniężny, w pełni ignorując banknoty drukowane przez Rezerwę Federalną. W tym wypadku również uknuto spisek przeciw niemu.

Po zamachu pieniądze wydrukowane na jego polecenie natychmiast zostały wycofane z obiegu.

New World Order

Zbyt głośno Rockefeller wybełkotał: "Wszystko, czego potrzebujemy, to odpowiedni kryzys, a ludzie zaakceptują Nowy Porządek Świata…"

W odpowiedzi w USA zjednoczyły się grupy społeczne i wypowiedziały Rockefellerom i tym podobnym hienom wojnę. Co dziwne, w Europie, która nie ma żadnych tradycji w walce z systemem finansowym też obudziła się świadomość społeczna.

Smród tych obleśnych tzw. finansistów jest nie do zniesienia dla wielu społeczeństw.

Dolary obywatelskie

Oczekuje się, że następnym prezydentem USA, który otwarcie wypowie wojnę tym chytrym i nieużytecznym finansistom - będzie właśnie Donald Trump. Jeśli Trump'owi uda się wydrukować "dolary obywatelskie" i uda się je wprowadzić w obieg to może w Dakocie Południowej w Mount Rushmore - (LINK) zostanie wykuty piąty portret prezydenta USA - będzie to portret Trump'a.

Polecane artykuły / Przeczytaj również:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly