Return to site

 

 

Ubojnia "Polin"

Polacy w Polin są traktowani jako HODOWLA...

Masowa depopulacja oraz masowe wysiedlenia Polaków!

broken image

Ubojnia Polin – to przestrzeń geograficzna, którą naiwni Polacy nazywają Polską.

Ubojnia Polin – klasyczna rzeźnia, w której zarzyna się Polaków… chociaż sami Polacy tego nie zauważają i są przekonani, że mieszkają w swoim państwie… i coś znaczą (sic!).

POLIN TO UBOJNIA

Polacy w Polin są traktowani jako klasyczna HODOWLA.

… Ich rolą jest przynoszenie zysków dla syjonistów oraz zakaz domagania się jakichkolwiek praw ludzkich – dokładnie tak jak ustalono na słynnym spotkaniu ‘Jaruzelski-Rockefeller’ w roku 1985.

Można spokojnie stwierdzić, że izraelski Mossad i ich syjonistyczne popychadła z PiS-u (partii Kaczyńskiego) uważają Polaków – jako ”nowych Palestyńczyków” w swojej kolonii w Europie.

Palestyńczycy to Naród:

... oddarty z praw ludzkich

... oddarty z praw państwowych i obywatelskich

... oddart z praw do posiadania ziemi
... oraz bez prawa do posiadania nieruchomości!

Polacy są objęci polityką ŚCISŁEJ KONTROLI DEPOPULACJI, zarządzanej z Izraela. Depopulacje Polaków reguluje się poprzez cały wachlarz instrumentów. Polacy są mordowani poprzez:

 • brak dostępu do skutecznej i natychmiastowej ochrony zdrowia;

 • zatruwanie wody przez zarządców polskich ujęć wody, którymi są Żydzi;

 • zatruwanie i sprowadzanie zakażonej żywności;

 • zakażania Polaków trującymi szczepionkami;

 • zakażania Polaków silnie szkodliwymi sieciami telefonii komórkowej, emitującymi zabójcze fale (wprowadzane przez PiS ‘tylnymi drzwiami’ bez żadnych konsultacji społecznych) Internetu Rzeczy, czyli 5G;

Dodatkowo syjoniści z Izraela (od roku 1989 do czasów obecnych) używają dodatkowych narzędzi:

 • wygnania Polaków (czytaj: wymuszane wyjazdy ‘na roboty’ do Niemiec, Anglii, Irlandii);

 • masowe wysiedlenia (czytaj: pacyfikacje) Polaków – czyli wymiana etnicznych Polaków na Ukraińców;

 • utrzymywanie poziomu 'sztucznej-nędzy' ludności (czytaj: etnicznych Polaków) oraz poziomu niskich dochodów i rentowności biznesów: średnich i małych.

PLAN WYMIANY LUDNOŚCI – RDZENNYCH POLAKÓW:

1. w Polsce: zamiana Polaka na Ukraińca

Polaków obecnie w Polsce jest tylko 30 mln. Reszta to tzw. ”zamianki” lub ”falsyfikaty” w postaci kilku milionowej ‘masy ukraińskiej’ - sukcesywnie sprowadzanej do Polski przez PiS-yjonistów Kaczyńskiego i Dudę. Niby liczba ludności Polski jest taka sama – tylko miejsca Polaków wypełniają Ukraińcy. Te ukraińskie falsyfikaty Polaków zajmują polskie mieszkania i polskie miejsca pracy. Polacy przez taki proceder płacą drożej za mieszkania (Ukraińcy zrzucają się w dwudziestu i zajmują jedno mieszkanie). Polacy nie znajdują też dobrej pracy za dobrą pensję – chociaż jeszcze do niedawna pracy w Polsce było ‘mnogo’.

Obecnie, czyli w czasie epidemii wirusa, syjoniści z PiS-u mogli z powodzeniem wywalić te zalegające masy ukraińskie z Polski, ale PiS-iory postąpiły wręcz odwrotnie!

PiS przedłużył Ukraińcom ‘pozwolenia do pracy’ w Polsce – chociaż takowej pracy już nie ma!

A więc po co PiS zatrzymuje Ukraińców w Polsce?

... Ponieważ PiS-yjoniści dostali takie wytyczne z Izraela…. Izrael chce wymienić Polaków na Ukraińców w kolonii POLIN.

Dlaczego?

... Ponieważ Ukraińcy intelektualnie ‘nie porażają’ - więc Żydom byłoby lepiej zarządzać masą ludzką intelektualnie upośledzoną… w kolonii POLIN.

2. Za granicą: zamiana Polonii na Żydostwo

Polaków za granicą jest od 20 mln. - do 30 mln. Szacunki są różne, ale jest to z pewnością liczba znacząca. Szczególnie Polonia w USA, której jest 12 mln. jest niebezpiecznie skuteczna w czasie wyborów prezydenckich. Nawet Donald Trump nie ukrywał swojej wdzięczności Polonii za wielo-milionowe poparcie w wyborach 2016 roku.

Otóż ta Polonia - chociaż sukcesywnie i regularnie rozbijana przez agendy rosyjskie, a w szczególności agendy izraelskie – to w czasie wyborów Polonia pokazuje ”inteligencję roju” i głosuje jednomyślnie na najlepszego kandydata… wbrew i na przekór - oraz ku rozpaczy Rosji i Izraela.

Dlatego izraelska centrala Mossadu wysłała instrukcję do Warszawy, do swoich syjonistycznych KAPO (czytaj: Kaczyńskiego, Dudy, Witek, Grodzkiego, etc..) - aby wymienić wszystkich polskich Konsulów w USA.

Niedawno odbyło się właśnie przesłuchanie w Sejmie RP takiego sługusa, czyli szabes-goja o nazwisku Kubicki…, który został nowym Konsulem RP w Nowym Jorku.

Cóż takiego szokującego powiedział Kubicki?

Powiedział, iż należy zbudować tzw. NOWĄ POLONIĘ w USA – czyli POLONIĘ syjonistyczną…!

Kubicki uważa, że w USA jest wielu Żydów z Polski, którzy powinni mieć swoją silną ekipę i powinni być silnie lobbowani przez Polskie MSZ, Polski SEJM i Polski Senat (sic!).

Kubicki uznał też, za przeżytek tradycyjną Polską Polonię w USA.

Kurwa, to teraz Polonią będą Semici!

I ta nowa żydowska-Polonia w USA ze szczególną troską zadba o interesy Polaków i Polski…!

Ni z tąd... ni z owąd... w Nowym Jorku i Chicago pojawią się nowi pejsaci Polonusi! Mówiący w jakimś harczącym azjatycko- zachodnim języku 'jidisz' czy hebrew'!

Warto zaznaczyć, że nowy Konsul RP w Nowym Jorku – Kubicki – konstruując nową żydowską Polonię w USA – całkowicie zaniedba prawdziwą Polonię….

... A wszystkie granty i dotacje na "prawdziwą polską kulturę i polską tradycję" z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz z polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego będą płynęły szerokim strumienie do żydowskich kieszeni nowojorskiej Judeo-Polonii...!

... Omijając szerokim łukiem Polonię etnicznych Polaków!

KILKA KARTEK Z KALENDARZA:

Rok 1981 -wprowadzony stan wojenny przez ekipę Jaruzelskiego – powoduje liczne łapanki i osadzenia w aresztach oraz internowania. Ofiary łapanek to opozycjoniści w większości z NSZZ Solidarność.

Rok 1982 - Ofiary łapanek są zwalniani z aresztów oraz internowań i masowo zmuszani do opuszczania Polski.

Rok 1983 - NSZZ Solidarność nie istnieje. Patrioci oraz opozycjoniści (etniczni Polacy) zostali wyrzuceni z Polski. Wielu trafiło do Francji, gdzie skanalizowano ich energię w quasi-organizacjach zarządzanych i sponsorowanych przez środowiska żydowskie.

Rok 1984 - Moskwa wysyła wiadomość do wszystkich stolic państw Układu Warszawskiego, że Imperium Sowieckie przetrwa jeszcze tylko kilka lat. Moskwa poucza komunistów z Polski, Węgier, DDR, etc. - aby 'towarzysze' ratowali się 'na własną rękę'.

W efekcie komuniści z DDR zaczęli negocjacje z RFN; komuniści z Polski zaczęli tajne rozmowy z lobby żydowskim i Mossadem w celu zorganizowania spotkania Jaruzelski - Rockefeller w Nowym Jorku; komuniści z Rumunii nie potraktowali poważnie zaleceń z Moskwy.

Towarzysze z Moskwy zasugerowali, aby towarzysze z państw Układu Warszawskiego skorzystali z "Instrukcji '63". Już w roku 1963 powstała szczegółowa instrukcja dot. 'pozornego przekazania władzy narodom' - co ciekawe, jednym z jej najważniejszych zaleceń była idea tzw. "Okrągłego Stołu". Tak! Tak zwany "Okrągły Stół" to pomysł towarzyszy sowieckich!

Rok 1985 - Jaruzelski spotyka się w Nowym Jorku z najgorszą mendą syjonistyczną – z Rockefellerem. Organizatorem spotkania jest Zbigniew Brzeziński (etniczny Żyd uchodzący powszechnie za Polaka; Brzeziński jest autorem tzw. Komisji Trójstronnej sponsorowanej przez Rockefellerów; Komisja Trójstronna jest rozwinięciem sekty syjonistycznej Bilderberg).

W czasie spotkania ‘Jaruzelski-Rockefeller’ dochodzi do kupczenia Polską. Efekty są tragiczne w skutkach dla Polski i Polaków. Jaruzelski – obawiając się zemsty Narodu i uskutecznienie wariantu Mussoliniego (czyli dokładnie to co spotkało Ceausescu w Rumunii) – zażądał ochrony po oddaniu władzy dla swoich bliskich oraz dla reszty komunistów. W zamian Rockefeller ‘otrzymał’ od Jaruzelskiego Polskę.

Rok 1986 - Jaruzelski buduje falsyfikat dawnej NSZZ Solidarność; to całkowicie uzależniony – politycznie i finansowo – od KC PZPR twór quasi-związkowy. Wszystkie funkcje kierownicze – z woli samego Rockefellera – otrzymują etniczni Żydzi: Geremek, Michnik, Kuroń, etc….

Od tej pory wszystkie fundusze z USA i Europy Zachodniej wspomagające NSZZ Solidarność (w żydowskiej wersji) płyną wyłącznie do działaczy o rodowodzie żydowskim. Polscy działacze NSZZ są pozbawieni tych funduszy.

Rok 1989 - oszustwo Okrągłego Stołu. Cała władza z rąk komunistów Jaruzelskiego przechodzi w ręce Żydów. Rockefeller obsadza polskie ministerstwa i niszczy polski przemysł: zakłady produkcyjne, stocznie, system bankowo-spółdzielczy, rolnictwo, przetwórstwo, sieci handlowe; unieważnia ‘złotówkę’; doprowadza Polaków do skrajnej nędzy i bezdomności.

W Polsce od roku 1989…

... wszystkie partie, tzw. premierzy, prezydenci oraz prezesi NBP to ”słupy” - za którymi skrywają się syjoniści.

Ale obecnie (w czasach PiS-yjonistów) – syjoniści są tak pewni siebie – że nawet przestali używać ”słupów” czy kryć się za nimi. Przykładem jest ”tzw. tfu minister finansów Kościński” - etniczny Żyd niewiadomego pochodzenia, ocierający się w przeszłości w mrocznym syjonistycznym Bank of England.

RZECZYWISTOŚĆ

Polska jako suwerenne państwo nie istnieje w żadnej świadomości polityków w Unii Europejskiej, ONZ-u, Banku Światowego, MFW, WHO… czy potęg: USA, ChRL, Rosja….

 

Jeśli któreś z potęg chce robić interesy w Polsce (czytaj: Polin) to załatwia to w stolicach odległych od Warszawy.

 

Całkiem niedawno do Polin (to żadna ‘literówka’) zawitała paskudna zakała i patologia finansów – czyli JPMorgan.

- Jak myślicie... po co?

- … tak, dokładnie! Aby przejąć zasoby naturalne Polin (tak jak to było ustalone w roku 1985 na spotkaniu dwóch przestępców: ‘Jaruzelski-Rockefeller’).

PRZYPOMNIENIE:

Wywiad z Bronisławem Geremkiem, przewodniczącym Rady Programowej przy KKP „Solidarność” z czerwca 1981 roku. Fragment wywiadu wyłączony z druku przez „Politykę”, a wydrukowany w powielaczowym periodycznym wydawnictwie pod tytułem „Solidarność Radia i Telewizji”.

Wycięty przez „Politykę” zapis swobodnej rozmowy między Bronisławem Geremkiem a Hanną Krall został opublikowany na lamach wydawnictwa „Polskich Spraw” oraz „Dziennika Poznańskiego”.

Zarówno B. Geremek jak i redaktor H. Krall nie postawili przed sądem redakcji za publikacje, nie wniesiono żadnej skargi w związku z publikacją nagrania co tym bardziej uwiarygodnia autentyczność zapisu.

Geremek: No to teraz usłyszy pani znowu, ale opowiadać pani o tym nikomu i nigdzie nie będzie. To jest największa tajemnica. W najbliższym czasie nasi powrócą do handlu i produkcji w Polsce.

H.K. Skąd pan weźmie tylu Żydów? Kto im da przedsiębiorstwa?

Geremek: Kto? A o naszej „Solidarności to już pani zapomniała? Jeszcze będzie prosić żeby nasi Żydzi te przedsiębiorstwa brali. Jest ustawa o samorządzie przedsiębiorstw? Jest. Mogła być dla nas jeszcze lepsza, ale i ta wystarczy. Przewiduje ona, że mogą być tworzone spółki prywatno-samorządowe i prywatno-państwowe? Przewiduje. Co jest potrzebne na rozruch takiej spółki? My wiemy dobrze. Pieniądze! A kto ma dziś pieniądze na takie interesy? Może Polacy? Nie, ja Polaków w tym interesie, jako udziałowców w zyskach nie widzę. Pieniądze dadzą Żydzi.

Pytała pani skąd wezmę tylu Żydów? Ano na szczęście ludu Izraela już są. Przez 38 lat populacja się odrodziła w Izraelu, w Europie Zachodniej i w Związku Radzieckim także. Kiedy tylko uchwalimy ustawę o podwójnym obywatelstwie i prawie swobodnego wyboru miejsca zamieszkania oraz podróżowania do Polski tam i z powrotem w zależności wyłącznie od chęci takiego podwójnego obywatela polskiego — z kadrami do zreprywatyzowania przemysłu, rzemiosła i handlu nie mamy najmniejszego kłopotu. A warsztaty pracy stoją otworem i nawet puste. Opłaciło się nam doprowadzić do takiej ruiny. W takim stanie będą je nam dawać darmo i jeszcze całować w rękę, aby była praca dla Polaków i trochę towarów na rynek.

H.K. Dlaczego trochę?

Geremek: Bo te zakłady będą pracowały na eksport.H.K. A jak „Solidarność” będzie zatrzymywać ten eksport na granicy albo w portach?

Geremek: Jaka „Solidarność”? Jak to wszystko się uda, to cała „Solidarność” będzie kijem naganiała swoich członków, a i partyjnych też do ostrej roboty w nadziei, że samorząd zbliży się do zysków na horyzoncie. Te zyski będą, ale jak pęczek marchwi przed łbem osła, aby chciał ciągnąć ciężki wóz.

H.K. Panie profesorze, wydaje mi się, że pan niezbyt lubi Polaków?

Geremek: Niezbyt lubię? Takie określenie jest nieścisłe. Ja ich nienawidzę!

H.K. Ale przecież pana i pana matkę uratował właśnie Polak!

Geremek: To prawda. Stefan Geremek ukrywał nas oboje w Zawichoście a później nawet, kiedy już było pewne, że mój ojciec — Borys Lewartow, nauczyciel ze szkółki rabinackiej zginął w getcie warszawskim ożenił się z moją matką. Niemniej ja od dziecka musiałem ukrywać swoje pochodzenie i nie jeden raz bluźnić Przenajświętszemu, niech będzie przez wieki sławione Imię Jego, że stworzył mnie Żydem. A zresztą czytała pani na pewno pamiętniki Emanuela Ringelbluma?

H.K. Oczywiście, przecież pisałam książkę o getcie warszawskim i bohaterach żydowskiego ruchu oporu.

Geremek: No to co pewnego razu powiedzieli Żydzi, którzy wraz z Ringelblumem ukrywani byli w bunkrze przy ul. Wolskiej przez ogrodnika Marczaka i jego rodzinę? Pamięta pani, pani Haniu?

H.K. Tak, pamiętani. Mówili: nienawidzimy Polaków, bo im jest teraz lepiej niż nam.

Geremek: No to więc teraz nie będzie się pani zastanawiać, że cały ruch społeczny, który teraz tworzymy i ożywiamy najróżniejszymi nurtami, ma na celu doprowadzić do takich zmian w strukturze państwowo-gospodarczej Polski, aby Żydom w Polsce było zawsze lepiej niż Polakom.

CAŁY TEKST WYWIADU PRZECZYTASZ TU:

http://mr-navigator.mystrikingly.com/blog/opinie-o-zydach

CZY POLACY TO FRAJERZY?

… Raczej tego wątku nie będzie się poruszać w tym artykule….

… Aby nie pognębić mentalnie Polaczków ('lemingów' oraz 'ludu PiS-owskiego').

Lepiej od razu ‘przeskoczyć’ do następnego akapitu.

PROTEST W WARSZAWIE

Właśnie odbył się w Warszawie dość liczny i dość głośny protest przedsiębiorców….

… od Ronda do URM.

Umęczeni, wynędzniali i "wykrwawieni" przedsiębiorcy oraz pracownicy, często bez środków do życia spotkali na swojej drodze ‘osiłków’ w mundurach z napisem POLICJA.

POLICJA... czyli KAPO... czyli POLSKIE GESTAPO za dodatkowe 500 zł od łba podwyżki, które środki Kaczyński raptem znalazł (chociaż jeszcze rok temu policjanci strajkowali i żebrali o podwyżki) okazywali znieczulicę i pogardę dla ludzi biznesu i ludzi pracy!

 

Policjanci wpierw stłoczyli siłą protestujących ludzi w małej przestrzeni – aby później ich spisać i wysłać do SANEPID-u zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (nie-zachowania odstępów obowiązujących w czasie pandemii) z wnioskami o zastosowne kary(sic!).

Ale kiedy się ściemniło… policjanci urządzili ŁAPANKI na najaktywniejszych protestujących, aby ich aresztować!

To kurwa….

zdolna i obywatelska ‘polska policja’

OPOZYCJA NA NIBY

Protest przedsiębiorców trwał wiele godzin!

… Więc każdy poseł do Sejmu III RP… z każdej opcji politycznej… z każdej partii… miał czas, aby dołączyć do tego protestu przedsiębiorców!

Okolice URM to miejsce, które pamięta liczne protesty i tzw. ”miasteczka namiotowe”; protestowały tam różne grupy społeczne, niezadowolone z polityków.

Ale wtedy zawsze pojawiał się jakiś polityk… poseł… senator… aby strzelić sobie ‘sweet-focie’ albo ‘selfie’ z protestującymi…. I politycznie ogrzać się za ‘friko’ w ich cieple.

 

… Niestety, tym razem żaden poseł czy senator nie wsparł swoją osobą protestujących przedsiębiorców! Z żadnej opcji lub partii politycznej!

 

Kurwa…. To są właśnie przedstawiciele ludu! ...Ci posłowie i senatorowie.

 

... Dla ‘publiki’ posłowie i senatorowie kłócą się o jakieś nic nie-znaczące 'wybory na Dudę'. Oskarżają się o łamanie Konstytucji i demokracji…. Gęby pełne frazesów…. Ale tylko dla ‘publiczki’!

… Kiedy przyjdzie ”co, do czego” - to (prawie) wszyscy posłowie i senatorowie okazują się zwykłymi sprzedajnymi dziwkami z haremu (czytaj: burdelu) Kaczyńskiego!

Dlaczego?

… Ponieważ Polaczki (czyli większość obywateli Polin) uważani są za frajerów!

Polaczki wierzą politykom i partiom politycznym – dokładnie jak ‘niedorozwoje’ wierzą w krasnale!

Nawet jeśli syjonistyczny PiS zostanie oderwany od koryta – to Polaczki zagłosuję na niemieckie PO...!

 

Wtedy zamiast Żydów – to Polaczków będą okradać Niemcy!

Czyli dalej ”będzie tak jak było” - modyfikując słynne już powiedzenie anty-polskiej reżyserki (”… żeby było jak było...”).

A wtedy Polaczek oberwie niemieckim bejsbolem… ale już nie żydowskim bejsbolem….

Kurwa, co to za różnica, czy oberwie się bejsbolem żółtym czy zielonym?

Efekt raczej identyczny!

Już czas, aby Polacy wreszcie zmądrzeli i wydorośleli ze swoich głupich i jałowych kłótni dotyczących PiS czy PO. Każda partia polityczna to identyczny patologiczny syf!

"... PiS - PO... jedno zło!..."

Każda partia po Okrągłym Stole to produkt wywiadu i kontrwywiadu oraz żydowskiego Mossadu czy niemieckich tajnych służb. Oprócz nazw te partie (w nazwie rzekomo polskie) z Polską nie miały nic wspólnego!

I tym razem tak będzie!

Czas aby Naród Polski wziął władzę w swoje ręce!

Tylko DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA da Narodowi taką władzę!

Żadnych więcej partii politycznych!

Polityków sprowadzić do roli urzędników wypełniających wolę Narodu!

KONKLUZJA:

Nawet teraz w Warszawie, w czasie protestu przedsiębiorców... pojawiło się kilku liderów(?). Mówili dużo….

… Ale nikt jakoś nie wspomniał o DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ – czyli o prawie Polaków do REFERENDUM !!!

Świadczy to tylko o tym, że PiS-yjoniści i Mossad wysłał na ulicę Warszawy do ”krwawiących” protestujących przedsiębiorców – swoich agentów! Możliwe, że to następny projekt syjonistów, w stylu:

”… jak wyruchać Polaczków...”.

Przedsiębiorcy – zbudujcie własny Komitet protestacyjny – a głównym postulatem powinny być prawa Polaków do REFERENDUM oraz do DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ!

Przedsiębiorcy - tylko w taki sposób wygonicie syjonistyczny syf z Polski... i będzięcie gospodarzem u siebie, w Polsce!

Bez zbędnych i przeszkadzających skorumpowanych polityków oraz ich krwiożerczych, nienasyconych partyjek!

Tylko powszechne prawo Narodu do REFERENDUM zlikwiduje patologię posłów i senatorów, czyli sprowadzi ich do roli urzędników – natomiast urośnie rola Obywatela do rangi zarządcy!

Każda następna nowa polska partia lub nowi polscy liderzy mówiący frazesy miłe uszom gawiedzi i obiecujący ‘gruszki na wierzbie’ - to następna (któraś już z kolei…) zwykła 'fałszywka', 'mistyfikacja'… zwykła ‘ustawka’ tajnych służb izraelskich, niemieckich rosyjskich, chińskich….

Polaku… wreszcie zmądrzej, bo stale będziesz FRAJEREM!

 • Polaku zażądaj od swoich kandydatów na posłów i senatorów czy prezydentów prawa do REFERENDUM… do DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ!
 • Polaku głosuj tylko i wyłącznie na tych, co chcą wprowadzić REFERENDUM i DEMOKRACJĘ BEZPOŚREDNIĄ – co chcą słuchać głosów Polaków, a nie patologii obcych wywiadów.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ:

1489 rok- List od Żydów w Arles do księcia Żydów w Konstantynopolu:
"... Czcigodni Żydzi pozdrowienia wam i łaska.Powinniście wiedzieć ze król Francji, który na nowo jest królem Prowincji, zmusza nas nakazem publicznym do przejęcia wiary chrześcijańskiej albo opuszczenia jego kraju. Mieszkańcy Arles, Aia i Marsylii chcą zabrać nasze majętności, groza naszemu życiu, burzą nasze synagogi i gnębią nas w najrozmaitszy sposób; nie wiemy jak mamy postępować według praw Mojżesza. Oto, dlaczego was prosimy, zatem, abyście nam mądrze wskazali, co mamy robić.

Chamorre rabin Żydów, w Arles 13 dnia sabatu 1489...".

1489 rok - Odpowiedź od księcia Żydów w Konstantynopolu do Żydów w Arles
"... Kochani bracia w Mojżeszu! Myśmy otrzymali wasz list, w którym dajecie nam poznać przeciwności i nieszczęścia, które znosicie. Uczucie, które nas tak sam dotyka jak i was, lecz najwięksi rabini i satrapi naszego prawa wyrzekli następujące zdanie:

 • Mówicie, że król Francji chce abyście zostali chrześcijanami - zróbcie to, jeśli inaczej nie możecie, lecz zachowajcie zawsze pamięć o Mojżeszu w sercu.
 • Mówicie, że chcą zabrać wasze mienie - uczyńcie wasze dzieci kupcami, a przy pomocy handlu wy nieznacznie wszystko ich mieć będziecie.
 • Wy się skarżycie, że oni godzą na wasze życie - uczyńcie dzieci wasze lekarzami i aptekarzami, którzy sprawią, że oni swoje utracą bez obawy kary. 
 • Do tego, co mówicie że niszczą wasze synagogi - starajcie się, aby wasze dzieci były kanonikami i duchownymi, aby one rujnowały ich Kościół .
 • A co do tego, co mówicie że was bardzo gnębią - uczyńcie dzieci wasze adwokatami, notariuszami i ludźmi, którzy mają się zajmować zwyczajnie sprawami publicznymi, a w ten sposób wy zapanujecie nad chrześcijanami, zajmiecie ich ziemie i pomścicie się nad nimi. 

Nie zarzucajcie rozkazu, jakie my wam dajemy a zobaczycie przez doświadczenia że z pognębionych staniecie się wysoko wyniesionymi.

V.S.S.V.F.F Książe Żydów w Konstantynopolu 21 kaselu 1489r. ...".

To autentyczne listy znajdujące się w archiwach państwowych Francji.

Polaku... takich listów i instrukcji od 'Żydów dla Żydów' było o wiele więcej!

W każdym państwie Europejskim przez wieki w taki właśnie sposób Żydzi zatruwali Cywilizację Zachodu!

Czy myślisz, że Polska 'była' albo 'jest' wyjątkiem?

... No właśnie!

POLECANE ARTYKUŁY: